Mikä on ihminen Raamatun mukaan?

Ihminen on Jumalan kuva (1.Moos.1:26,27). Ihminen on myös henki, sielu ja ruumis (1.Tess.5:23, 1.Moos.2:7, Heb.4:12).

 

Mistä tulee Raamattuun sana "ihminen"?

Sana "ihminen" tulee Vanhaan Testamenttiin hepreankielisestä sanasta "adam". "Adaam" voisi olla tarkempi transkriptio kielellemme, mutta suomalaisittain se ei kuulosta hyvältä. Kirkkokäännöksissä se kuitenkin esitetään muodossa "Aadam". Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi ja antoi heille nimen "ihminen" ("adaam"), silloin kun hän loi heidät (1.Moos.5:2).

 

Milloin Jumala loi ihmisen?

Meidän aikaperspektiivistä katsottuna "alussa" (1.Moos.1:1). Jumala loi ihmisen luomistyön kuudentena päivänä (1.Moos.1.26,27) noin 6000 vuotta sitten.

 

Onko ihminen eläin?

Ei. Ihminen on ihminen ja eläin on eläin. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja hänen kaltaisekseen (1.Moos.1:26). Mutta eläimet eivät ole luotu Jumalan kuvaksi eikä hänen kaltaisekseen.

 

Voiko ihminen olla hyvä?

Ihminen voi olla hyvä, tai sitten hän ei ole lainkaan hyvä, riippuen siitä kuka on vertailukohteena. Jos hurskaan ihmisen vertailukohteena on jumalanpilkkaaja tai joku muu synnin harjoittaja, niin hurskas ihminen on silloin hyvä. Mutta jos vertailukohteena on Jumala, silloin ihminen ei ole hyvä.

Ihminen Kristus Jeesus (1.Tim.2:5), joka ei verrannut itseänsä ihmisiin vaan Jumalaan, sanoi kerran eräälle hallitusmiehelle: "

Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä, paitsi Jumala yksin" (Luuk.18:19).

Jeesus vastasi tuolla tavalla koska koki että ainoastaan Jumala on hyvä. Jeesus koki kiusauksia samalla lailla kuin mekin, vaikkakin ilman lankeemuksia (Heb.4:15). Siksi hän ei kokenut olevansa hyvä. Mutta silti me uskomme että Jeesus oli, ja yhä edelleen on hyvä, etenkin kun verrataan häntä meihin.

Jeesus tiesi, että Jumala ei ole kuin ihmiset jotka kokevat kiusauksia. Sanoohan se sanakin, että "Jumala ei ole pahan kiusattavissa" (Jaak.1:13). Jumala ei tietenkään voi kokea kiusauksia koska hän on kiusauksien yläpuolella.

Joten vastaukseni kysymykseen on se, että ihminen ei ole hyvä, mikäli vertailukohteena on Jumala. Mutta jos vertailukohteena on synnin harjoittajat, niin jotkut ihmiset voivat olla jopa hyviä. Sen paljastaa jopa Raamattu:

"Hyvä saa Herran mielisuosion..." (Snl.12:2).

"Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää, ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa" (Matt.12:35).

"Pelto on maailma; hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset" (Matt.13:28).

"Hänen sanoi hänelle: 'Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon.' " (Matt.25:21,23).

"Sillä hän oli hyvä mies ja täynnä Pyhää Henkeä ja uskoa. Ja Herralle lisääntyi paljon kansaa" (Apt.11:24).

 

Pitääkö vaimon olla alamainen miehelleen?

"Ja vaimolle hän sanoi: "Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla sinun pitää synnyttämän lapsia; mutta mieheesi on sinun halusi oleva, ja HÄN ON SINUA VALLITSEVA" " (1.Moos.3:16).

"Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että MIES ON VAIMON PÄÄ ja että Jumala on Kristuksen pää" (1.Kor.11:3).

"Vaimot, OLKAA OMILLE MIEHILLENNE ALAMAISET niinkuin Herralle... " (Ef.5:22).

"... MIES ON VAIMON PÄÄ, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja" (Ef.5:23).

"Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin OLKOOT VAIMOTKIN MIEHILLENSÄ KAIKESSA ALAMAISET" (Ef.5:24).

"Kuninkaan antama säädös tulee tunnetuksi...KAIKKI VAIMOT, niin suuret kuin pienetkin, ANTAVAT KUNNIAN AVIOMIEHILLENSÄ" (Est.1:20).

"Vaimot, OLKAA MIEHILLENNE ALAMAISET, niinkuin sopii Herrassa" (Kol.3:18).

"... VANHAT NAISET OLKOOT KÄYTÖKSESSÄÄN NIINKUIN PYHIEN SOPII... VOIDAKSEEN OHJATA NUORIA VAIMOJA ... OLEMAAN...MIEHILLEEN ALAMAISIA, ETTEI JUMALAN SANA PILKATUKSI TULISI" (Tiit.2:3-4).

Nyt tulee tärkeä lisäys:

Se että nainen pitää olla alamainen miehelleen ei tietenkään tarkoita, että vaimon on oltava orjana miehelleen. Aviopuolisoiden on yhdessä pystyttävä päättämään tärkeistä asioista. Jos ei asiassa ole yksimielisyyttä, heidän kannattaa yhdessä rukoilla asian puolesta ja pyytää viisautta. Jos ei sittenkään tule yksimielisyyttä asiassa, viimeisen sanan sanoo mies. Vaimo voi silti rukoilla miehelleen viisautta, sekä maallisissa että hengellisissä asioissa, jotta hän tekisi oikeita päätöksiä silloin kun heillä on jostakin erimielisyyttä.

On myös hyvä tietää ja ymmärtää, että miesten kuuluu rakastaa vaimojaan (Ef.5:25). Miesten tulisi rakastaa vaimojaan, samalla tavalla kuin omaa kehoaan (Ef.5:28). Mies joka rakastaa vaimoaan, hän rakastaa itseään (Ef.5:25), koska liittoutuessaan häneen, heistä tuli, kuvakieltä käyttäen, yksi liha (1.Moos.2:24). Miehen tulisi aina elää taidollisesti vaimonsa kanssa, niin kuin heikomman astian kanssa (1.Piet.3:7). Heikkoa astiaa ei käsitellä kovakouraisesti, vaan hellästi. Vaimolle tulisi osoittaa kunnioitusta (1.Piet.3:7). Jos mies ei kunnioita vaimoaan, hän ei kunnioita Jumalan Sanaa.

Lisää kommentti

Asialliset viestit saavat jäädä, mutta asiattomat poistetaan. Toivomus on että kaikki kommentit liittyvät jollakin tapaa kirjoitettuun artikkeliin.


Turvakoodi
Päivitä