Yksi syy miksi demonit pyrkivät ihmiskehoon on se, että he haluavat toteuttaa himojaan ja halujaan. Ja sehän ei tietenkään onnistu materiaalisessa maailmassa ilman aineellista kehoa.

Heillä ei ole luonnostaan tämän maailman materiaalista kehoa. Ja siksi pyrkimys päästä ihmisten sisään on heille luonnollinen valinta, etenkin heidän pahuutensa tähden. Pahuutensa tähden nuo saastaiset henget eivät kunnioita ihmisiä tai heidän yksityisyyttään.

Jos esimerkiksi haureuden henki haluaa tuntea haureuden aikaansaamaa lyhytaikaista nautintoa, hänellä täytyy olla sitä varten aistillinen keho käytettävissään, jota hän pääsee ohjailemaan ja määräämään sisältäpäin, ikään kuin kehon toisena piilevänä sieluna.

Yleensä on niin, että he tarvitsevat jonkun laillisen syyn, päästäkseen johonkin kehoon. Eli, kun joku ihminen tekee haureuden synnin, mieltyy siihen, eikä koe tehneensä asiassa mitään väärää, niin silloin ovat ovet sepposen selällään, ja silloin voi haureuden henki päästä sisälle uuteen kotiinsa, josta syystä tämä ihminen jää omasta syystään vieraan identiteetin aiheuttamaan himon kierteeseen. Siihen ei ole kuin yksi apu: Parannus, eli mielenmuutos.

Tuossa elämänmuutoksessa, parannuksen teossa, halutaan sydämen pohjasta luopua haureellisesta elämäntyylistä. Silloin voi pyytää apua taivaalliselta Isältä ja tehdä hänelle tunnustuksen, vetoamalla Herran Jeesuksen nimeen ja sovintovereen.

Parannuksen (mielenmuutoksen) tekevä ihminen voisi hyötyä eksorksimista, sillä edellytyksellä että kyse on demoneista. Mikäli asiasta ei ole varmuutta, on parempi ettei pyri ajamaan niitä ulos. Eksorkismiin (eksorsismiin) täytyy myös aina olla asianomaisen suostumus.

Asiaa on hyvää tarkastella myös laajemmassa perspektiivissä. Saatana on nimittäin tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Se on juuri se nimenomainen syy, miksi hän käyttää näitä demonisia voimiaan, päämääriensä toteuttamiseksi. Hänen ja hänen kätyreidensä mielestä on niin, että mitä enemmän tuskaa ja kärsimystä he pääsevät aiheuttamaan ihmisille - ohjailemalla heidän mieltään ja manipuloimalla heidän kehoaan - sitä paremmin pitkän tähtäimen suunnitelmat toteutuvat, jossa mahdollisimman monta ihmistä syöstään tuhoon ja häviöön.

 

Lisää kommentti

Asialliset viestit saavat jäädä, mutta asiattomat poistetaan. Toivomus on että kaikki kommentit liittyvät jollakin tapaa kirjoitettuun artikkeliin.


Turvakoodi
Päivitä