Mitä tarkoitetaan armolahjoilla?

Armolahjat ovat armosta saatuja lahjoja jotka Jumalan Henki jakaa seurakuntajäsenille tahtonsa mukaan (1.Kor.12:11).

Mikä ero on armolahjoilla ja henkilahjoilla?

Käytän kielikuvaa asian selittämisessä. Kuvittele silmiesi edessä iso ja houkutteleva täytekakku jonka nimi on "armolahjat". Se on jaettu useisiin eri osiin. Jokainen osa on armolahja. Mutta lukuisista paloista huolimatta, vain yhdeksän palaa on määritelty henkilahjoiksi. Siten voidaan ilmaista asian niin, että kaikki yhdeksän henkilahjaa ovat armolahjoja, mutta muut armolahjat eivät ole henkilahjoja. Erottelusta huolimatta kaikki kakunpalaset ovat osasia samasta kakusta, ja siten myös armolahjoja.

Mitkä ovat ne yhdeksän henkilahjaa?

Luetaan vastaus suoraan Raamatusta:

"Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta; toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä; toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä" (1.Kor.12:7-10).

 

Tässä ovat henkilahjat lajiteltuna:

1) Viisauden sanat

2) Tiedon sanat

3) Uskon lahja

4) Parantamisen lahjat (monikossa)

5) Voimallisten tekojen lahja

6) Profetoimisen lahja

7) Henkien arvostelemisen lahja (Oikeammin: henkien erottamisen lahja)

8) Kielilläpuhumisen lahja

9) Kielten selittämisen lahja

Mikä on henkilahjojen konkreettinen ero suhteessa muihin armolahjoihin?

Henkilahjat ovat Hengen jakamia lahjoja (1.Kor.12:11), kun taas suurin osa muista armolahjoista ovat tulleet perintönä geenien kautta (ns. "äidinmaidossa"). Kyse onkin siis perinteisestä kristillisestä näkemyksestä. Sen ymmärryksen mukaan minkä Jumala on minulle armossaan suonut, näen asian niin, että joka ikinen armolahja on tavalla taikka toisella Jumalan voimavaikutuksen aikaansaama. Sillä Jumala on se joka antaa kasvun (1.Kor.3:6,7). Kristitty on aina armolahjoineen kuin maa, joka särpii sisäänsä sen päälle tulevan sateen ja kantaa kasvun, hyödyksi kaikille niille, joita varten sitä viljellään; ja maa jossa kasvua näkyy, saa siunauksen Jumalalta (Heb.6:7). Jumala antaa vain hyviä lahjoja (Mat.7:11), eikä ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta (Joh.3:27).

 

Mitkä ovat ne muut erot henkilahjojen ja muiden armolahjojen välillä?

Esimerkiksi se, että henkilahjojen ilmentyminen ja toimiminen ensimmäistä kertaa on yleensä hyvin äkillinen tapahtuma ilman ennakkovaroituksia, ilman omia ansioita tai harjoitteluja. Ns. "luonnollinen lahja" joka sekin on armolahja, mutta ei henkilahja (perinteisessä merkityksessä), se kasvaa ja kehittyy ihmisen mukana, yleensä jo lapsuudesta lähtien.

Henkilahjat toimivat uskon ja Pyhän Hengen täyteyden kautta. Mutta "äidinmaidossa" tulleet muut armolahjat, ne voivat toimia jopa ilman Pyhän Hengen täyteyttä (esimerkkinä vaikkapa taiteellisuus tai motorinen lahjakkuus). Jumalattomilla voi olla myös armolahjoja jotka Jumala halusi heidän käyttävän hänen kunniakseen ja muiden iloksi ja hyödyksi. Mutta jumalattomilla ei voi olla henkilahjoja käytössään, koska heillä ei ole Pyhän Hengen täyteyttä. Henkilahjojen käyttö ei ole mahdollista ilman Pyhän Hengen läsnäoloa omassa elämässä.

Mikä on uskon merkitys henkilahjojen käyttämisessä?

Uskon merkitys on valtavan suuri. Lahjojen kantaja aktivoi henkilahjat uskon kautta. Siitä on hyvä osoitus Jeesuksen puheessa (lyhennän sitä hiukan):

"Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he... puhuvat uusilla kielillä..." (Mark.16:17).

Eli jos me uskomme (luotamme) Jeesukseen, ja uskomme, että kaikki hänen ilmoittamat asiat ovat totta, silloin me voidaan ylläpitää tai käyttää kielilläpuhumisen armolahjaa, senkin jälkeen, kun se on ensimmäisen kerran saatu käyttöön. Mutta jos usko puuttuu (esim. siihen että se kielilläpuhuminen oli aitoa kielilläpuhumista), me lakataan käyttämästä sitä armolahjaa. Uskolla on siis erittäin suuri merkitys lahjojen toimimisen kannalta.

Lisää kommentti

Asialliset viestit saavat jäädä, mutta asiattomat poistetaan. Toivomus on että kaikki kommentit liittyvät jollakin tapaa kirjoitettuun artikkeliin.


Turvakoodi
Päivitä