Miksi vesikaste on tärkeä uskoville?

Vastaus löytyy Raamatusta:

"Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu" (Apt.2:38,39).

"Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen" (Mark.16:16).

"Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena - joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta - Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta, hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella; ja hänen allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut" (1.Piet.3:21,22).

 

Missä voi kastaa uskoontulleet? Täytyykö kaste tapahtua kirkossa?

Uskoontulleet voi kastaa missä vain, edellyttäen että siellä on riittävästi vettä jotta kastettavat saadaan hetkellisesti upotettua kokonaan veteen. Ei siis riitä että vettä ainoastaan pirskoitellaan tai sivellään hiuksiin ja päänahkaan. Raamatullinen kaste on upotuskaste. Kaste ei tarvitse tapahtua kirkon tai rukoushuoneen altaassa. Uskoontulleita on kastettu historian saatossa missä milloinkin. Esimerkiksi meressä, järvessä, joessa, purossa, lammikossa ja altaassa (esim. kylpyammeessa). Oma poikani kastettiin porealtaassa. Sen sijaan kaksi nuorinta tyttöäni saivat kasteensa rukoushuoneen omassa altaassa.

Esimerkkejä paikoista jossa vesikaste annetaan uskoontulleille:

Tässä on esimerkki vesikasteesta mikä tapahtuu joessa: http://www.youtube.com/watch?v=HhgsQc2NgFQ#t=4m50m

Tässä esimerkissä kaste tapahtuu uima-altaassa: https://www.youtube.com/watch?v=ZpOdZdkLdKc

Tässä kastetaan useita ihmisiä kirkkaassa merivedessä: http://www.youtube.com/watch?v=eK8miHIdowQ

 

Miksi Johannes kastoi Ainonissa, joka oli lähellä Salimia?

Siksi koska siellä oli paljon vettä! Nimittäin, jos haluaa upottaa jonkun ihmiskehon veden alle edes hetkellisesti, siihen ei riitä kulhollinen vettä.

"Mutta Johanneskin kastoi Ainonissa lähellä Salimia, koska siellä oli paljon vettä; ja ihmiset tulivat ja antoivat kastaa itsensä" (Joh.3:23).

Eli missä voi kastaa uskoontulleet? Siellä missä on paljon vettä! Osuvasti on psalmintekijä kirjoittanut, että "Jumalan virta on vettä täynnä" (Ps.65:10).

Apostolien teot 8:38 on opettavainen jae. Sen avulla me ymmärrämme, että vettä täytyy olla niin paljon, että sekä kastettava että kastaja pystyvät molemmat astumaan veteen:

"...ja he astuivat kumpikin veteen, sekä Filippus että hoviherra, ja Filippus kastoi hänet" (Apt.8:38).

 

Miksi kristittyjen kastekaavassa käytetään usein sanoja, "...kastan sinut Jeesukseen Kristukseen..."?

Uskon että se johtuu kastekaavan päättäjien tavasta tulkita seuraava jae, sekä heidän uskomuksestaan siihen että se liittyy vesikasteeseen:

"Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet" (Gal.3:27).

Syy sanojen käyttöön johtuu useimmiten perinteistä ja päättäjien yhteisestä sopimuksesta. Kastekaavan lausuja ei välttämättä ole edes kovin syvällisesti ajatellut mistäpäin sanat löytyvät Raamatusta, vaikkakin heillä on monesti paljon viisautta ja tietoa asioista.

Galatalaiskirjeen kolmannen luvun asiayhteys ei paljasta meille selkeällä tavalla, onko kyse vesikasteesta tai henkikasteesta. Päätös sen osittaisesta sisällyttämisestä kastekaavaan johtunee siis tulkinnoista. Näen että yleinen tulkinta on hyvä.

Meidän on huomioitava että Raamatussa on viitteitä sekä vesikasteesta että henkikasteesta. Ne eivät tarkoita samaa asiaa. Niistä ensimmäinen voi johtaa toiseen ja toinen ensimmäiseen. Uskovaisten ensimmäinen henkikaste tapahtuu hänen uudestisyntymisessään. "Pyhän Hengen täyteys" ja "henkikaste" viittaa siis pitkälti samaan asiaan. Ei ole olemassa Pyhän Hengen täyteyttä ilman henkikastetta, eikä henkikastetta ilman Pyhän Hengen täyteyttä.

Uskon että Gal.3:27:n sanat, "olette Kristukseen kastetut", ovat viittauksena sekä vesikasteeseen että henkikasteeseen. Vesikasteessa meidän kastetaan Kristukseen. Mutta henkikasteessa meidät kastetaan Kristuksen todistajiksi. Voimavaikutukset ovat moninaiset. Mutta Henki on sama. Ei yhtä ilman toista. Molempia tarvitaan.

Kun kristillisissä piireissä puhutaan uskoon tulleesta ihmisestä, niin käsityksemme uskoon tulleen olotilasta on sellainen, että hän on uskonut ilosanoman Jeesuksesta (Apt.8:12,14), että hän on tehnyt mielenmuutoksen synneistään (Apt.3:19), että hän tunnustanut ja hyljännyt synnit (Snl.28:13, 1.Joh.1:9) ja ottanut vastaan Jeesuksen (Joh.1:12) Herrakseen (Room.10:9). Tämän kautta hän on jo muuttunut (uudestisyntynyt) Jumalan lapseksi (Joh.1:12). Ja tämä on kaikki tapahtunut ennen kuin hän menee kasteelle. Näin me ainakin uskotaan. Mutta onko asia näin?

Olenko oikeassa kun sanon, että perinteinen näkemys on, että esimerkkitapauksen uskovainen on jo Kristuksessa? Onko hän jo Kristuksessa, vaikka ei olisi vielä ottanut vesikastetta? Jos hän on jo Kristuksessa, uudestisyntyneenä, vaikka ei olisi ottanut vesikastetta, niin millä tavalla hän olisi enemmän Kristuksessa Jeesuksessa, sen jälkeen kun on kuullut kastekaavan jossa hänet kastetaan Jeesukseen Kristukseen, jos hän on ollut Kristuksessa jo ennestään? Nämä ovat mielestäni mielenkiintoisia ja tärkeitä kysymyksiä.

 

Voiko ihminen olla uudestisyntynyt, vaikka ei olisi käynyt vesikasteella?

Katsotaan mitä Jeesus opetti uudestisyntymisestä, niin olemme pian paljon viisaampia. Jeesus puhuu tässä Nikodeemukselle uudestisyntymisen tarpeellisuudesta:

"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3).

Tämän kuultuaan Nikodeemus ihmetteli kovasti miten ihminen voi syntyä uudelleen, vaikka on jo maailmaan kerran syntynyt. Jeesus päätti paljastaa hänelle miten uudestisyntyminen tapahtuu. Ole nyt tarkkana. Lue jokaisen sanan huolellisesti miten Jeesus vastasi hänelle.

"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan" (Joh.3:5).

Huomasitko? Uudestisyntyminen tapahtuu, ei ainoastaan vedestä, eikä ainoastaan Hengestä, vaan sekä vedestä että Hengestä! Jeesus sanoi, että joka ei synny vedestä ja Hengestä, ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan (Joh.3:5). Mistä vedestä on kyse? Toiset sanovat että vesi edellämainitussa jakeessa on viittauksena Pyhään Henkeen. Mutta itse en siihen usko. Jakeessa puhutaan myös Hengestä, mikä on viittaus Pyhään Henkeen. Mikäli vesi samaisessa jakeessa olisi myös viittauksena Pyhään Henkeen, niin olisi hullukurista ajatella, että Jeesus tarkoitti uudestisyntymisen tapahtuvan "Pyhästä Hengestä ja Pyhästä Hengestä". Ei siis ole kyse ainoastaan Pyhästä Hengestä, vaan kastevedestä ja Pyhästä Hengestä. Miten perustelisin tämän asian paremmin? Anna minun edes yrittää...

Ihminen voi pelastua ilman vesikasteen ottamista, koska vedessä ei ole mitään maagista voimaa. Vesikasteen tarkoitus on symbolinen ja tunnustuksellinen. Ja koska se on tunnustuksellinen toimitus Jumalan ja ihmistenkin edessä, se voi olla pelastava. Mutta ainoastaan uskon kautta, eikä siitä koskaan irrallaan. Tällöin me ymmärrämme että kun vesikasteen ottaminen tapahtuu yhdessä uskon kanssa, sillä voi olla myös pelastava merkitys. Kasteemme kautta voimme tunnustaa Jeesuksen ihmisten edessä, jolloin myös Jeesus tunnustaa meidät Isänsä edessä (Mat.10:32, Luuk.12:8). Vesikasteen ottamisella ihminen osoittaa haluavansa haudata vanhan syntisen elämänsä (Room.6:4), noustaksensa uuteen elämään Kristuksen kanssa (Room.6:5,8) ja Kristuksessa (Room.6:11,23).

Näistä edellämainituista syistä olen tullut siihen tulokseen, että vesikaste kuuluu aina oleellisena osana ja jatkeena aikaisemmin tapahtuneelle uskoon tulemiselle (tai uskon heräämiselle); se on heille, jotka ottivat julistetun sanan vastaan: 

"Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin..." (Apt.2:41).

Siis ketkä kastettiin? Heidät, jotka uskoivat julistettuun Sanaan.

 

Saako ainoastaan papit suorittaa vesikasteen?

Raamattu ei sano missään että ainoastaan papit saavat suorittaa vesikasteen. On täysin epäuskottavaa että ainoastaan 12 opetuslasta kastoi yhtenä ja samana päivänä noin 3000 ihmistä (Apt.2:41). Kun Jeesus heräsi kuolleista, hän ilmestyi opetuslapsilleen neljänkymmenen päivän aikana useamman kerran (Apt.1:3). Jäähyväispuheessaan, ennen ylösnousemusta Isänsä tykö (Matt.28:19,20), Jeesus sanoi seuraavat sanat yhtä aikaa yli 500 miehelle (1.Kor.15:6):

"MENKÄÄ siis ja TEHKÄÄ kaikki kansat MINUN OPETUSLAPSIKSENI, KASTAMALLA heitä..." (Matt.28:19).

Ei voida siis sanoa, että Jeesus käski ainoastaan 12 opetuslastaan kastamaan Jumalan sanan vastaanottaneita ja parannuksen tehneitä ihmisiä, vaan hän sanoi sen kaikille läsnä oleville uskoville. Ja vaikka joku rohkenisikin väittää, että ainoastaan papit (ja vanhemmistot) saavat kastaa uskoontulleita, niin on huomioitava että kristinuskossa on olemassa Jeesuksen opetuslasten keskuudessa yleinen pappeus (1.Piet.2:5,9, Ilm.1:6). Ja tällä yleisellä pappeudella ei ole mitään tekemistä nykyisten opistojen kanssa, taiteologisten koulutuksien kanssa. Jeesuksen opetuslapset eivät käyneet vuosia teologista koulutusta. Eivätkä he olleet tarkkaan valittuja ihmisiä koko maailman väestöstä, vaan ainoastaan siitä lähiseudusta missä Jeesus eli ja vaikutti. Siksi voidaan varmuudella sanoa, että kaikki vesikasteen antajat (ja saajat) olivat kaikki tavallisia vajavaisia pulliaisia, joita Jeesus sai muuttaa Jumalan palvelijoiksi.

Lisää kommentti

Asialliset viestit saavat jäädä, mutta asiattomat poistetaan. Toivomus on että kaikki kommentit liittyvät jollakin tapaa kirjoitettuun artikkeliin.


Turvakoodi
Päivitä