Mitä tarkoittaa että ihminen tulee uskoon?

Se tarkoittaa sitä, että ihminen alkaa uskomaan Jeesuksen nimen arvovaltaan ja hänen asemaan syntiemme sovittajana ja Herrana. Tämä ihminen alkaa pitämään Jeesusta suurempana arvovaltanaan heti Jumalan jälkeen (1.Kor.15:27,28). Uskovainen tekee sen koska Jumala asetti Jeesuksen siihen valtaan. Tällöin ihminen on myös tehnyt parannuksen (mielenmuutoksen) synneistään ja lakkaa synnin tahallista harrastamista, koska ne ovat vastaan Jeesus-pomon tahtoa.

Jeesus sanoi, että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessään (Luuk.24:47). Siitä saa selkeällä tavalla sellaisen käsityksen, ettei ole olemassakaan syntien anteeksisaamista ilman mielenmuutosta. Käytännössä kaikki edelämainittu tarkoittaa myös sitä, että tällainen ihminen näyttää todeksi hänessä syntyneen uskon (luottamuksen), siten että hän uskoo sydämessään (mielessään) että Jumala on hänet kuolleista herättänyt ja tekee siitä julkisen tunnustuksen omalla suullaan:

"Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan" (Room.10:9,10).

Eli ihmisen uskoon tuleminen tarkoittaa noiden jakeiden perusteella, että hän on alkanut uskomaan (luottamaan) siihen, että Jeesus on Herra (ylin auktoriteetti, pomo),  ja että Jumala on hänet kuolleista herättänyt. Tämän jälkeen hän alkaa näyttämään toteen uskonsa ihmisille julkisen uskontunnustuksen kautta sekä uudella elämäntavalla. Hän alkaa myös rakastamaan Jumalaa yli kaiken ja lähimmäisiään niin kuin itseään.

Jos päätän tunnustaa julkisesti että Jeesus on Herra, niin mitä se tarkoittaa?

Sana "Herra" tulee Uuteen Testamenttiin kreikankielen sanasta "kurios". Se on kunnianimitys joka annettiin ennen vanhaan hallitsijoille ja pomoille, sellaisille jotka pystyivät kontrolloimaan jotain toisia persoonia. Esim. keisareita, ruhtinaita ja päälliköitä kutsuttiin herroiksi. Mm. palvelijat ja orjat käyttivät herra-nimitystä kun tervehtivät isäntiään. Tuon saman arvonimen on Jumala antanut Pojalleen. Jumala teki Pojastaan Herran yli kaikkien ihmisten ja henkivaltojen (Apt.2:36, Ef.1:20-23). Jeesus on siis universumin mahtavin persoona Jumalan rinnalla, istuen tällä hetkellä valtaistuimella hänen oikealla puolellaan.

Täten, kun kristityt riemukkaasti julistavat, että "Jeesus on Herra", he tunnustavat Jeesuksen arvovallan, että Jeesus on heidän omistajansa, että he ovat antaneet elämänsä hänelle, ja että kunnioittavat häntä taivaan ja maan hallitsijana, sekä sanoin että teoin.

Mitä tarkoittaa käännynnäinen?

Se on viittaus ympäripyörähtämiseen, jossa ei olla tehty 180 asteen käännös pimeydestä valkeuteen, vaan ollaan ainoastaan hetken iloittu valkeudessa ja pian käännytty takaisin pimeyteen harjoittamaan pimeyden tekoja. Se on myös viittaus Jeesuksen seuraaviin sanoihin:

"Kylväjä meni kylvämään siementänsä. Ja hänen kylväessään putosi osa tien oheen ja tallautui, ja taivaan linnut söivät sen. Ja osa putosi kalliolle, ja oraalle noustuaan se kuivettui, kun sillä ei ollut kosteutta. Ja osa putosi orjantappurain sekaan, ja orjantappurat kasvoivat mukana ja tukahduttivat sen" (Luuk.8:5-7).

Vertauksen selitys löytynee saman luvun jakeista 9-15.

Mitä on uudestisyntyminen?

Uudestisyntyminen on pakollinen asia, jokaiselle ihmisille joka havittelee pääsevänsä Jumalan valtakuntaan. Se ei ole sama asia kuin jälleensyntyminen, ja siksi se ei ole myöskään verrattavissa jälleensyntymisoppiin.

Jeesus sanoi:

"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3).

Uudestisyntymistä ei saa sekoittaa lihalliseen syntymään, sillä kyse ei ole samasta asiasta. Siksi Jeesus sanoi, että "mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki" (Joh.3:6). Jeesus puhui nämä sanat, kaikille silloisille ja tuleville biologisen syntymän kautta syntyneille ihmisille (koska Raamattu on ajaton... vaikka sanat lausumishetkellä kohdistui lainoppineeseen Nikodeemukseen):

"... teidän TÄYTYY syntyä uudesti, ylhäältä." (Joh.3:7)

Uudestisyntyminen on sama asia kuin Jumalan lapseksi tuleminen. Hengellinen syntymä, hengelliseen perheeseen, jossa Jumala on Isämme ja Jeesus veljemme ja Herramme.

Kaikki ihmiset, jotka ovat vastaanottaneet Jeesuksen, ovat saaneet voiman tulla (muuttua) Jumalan lapseksi. Raamattu sanoo:

"Mutta kaikille, jotka ottivat hänet (Jeesuksen) vastaan, hän (Jeesus) antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä..." (Joh.1:12).

Minulle on opetettu että kaikki maailman ihmiset ovat Jumalan lapsia. Eivätkö he siis sen myötä ole myös uudestisyntyneitä?

Kaikki ihmiset eivät ole uudestisyntyneitä, eivätkä kaikki ole Jumalan lapsia. Jos kaikki olisivat Jumalan lapsia, olisi maailma hyvä paikka asua, tai huomattavasti parempi ja turvallisempi paikka kuin nyt. Mutta nyt se onkin pahan vallassa (1.Joh.5:19). Pahan vallassa oleva maailma todistaa jo itsessään, ettei kaikki ole Jumalan lapsia.

Jos sanoisin sinulle, "Olen sinun lapsesi", tai "Olen sinun veljesi" niin sinä tiedät että minä valehtelen. Miksi? Koska en ole syntynyt sinun perheeseen! Sama asiaa hengellisessä mielessä: Jos sanomme että olemme Jumalan lapsia, vaikka emme ole syntyneet Jumalan perheeseen, uudestisyntymisen kautta, me valehtelemme. Jos haluat olla Jumalan lapsi, sinun täytyy syntyä hänen lapsekseen (Joh.3:3,7, 1:12).

Miten tullaan Jumalan lapseksi?

Näin:

"Mutta kaikille, jotka ottivat hänet (Jeesuksen) vastaan, hän (Jeesus) antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä..." (Joh.1:12).

Jeesuksen vastaanottaminen on viittaus siihen, että vastaanottaja tekee hänet oman elämänsä Herraksi (eli pomoksi) ja alkaa toteuttamaan Jumalan tahdon omassa elämässään. Siksi Jeesus sanoi että me olemme hänen veljiään ja sisariaan kun teemme taivaallisen Isän tahdon (Matt.12:50).

Jeesus esitti saman asian myös näin:

"Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon" (Matt.7:21).

Voiko siis pelastua itsensä kautta, tekemällä hyviä tekoja?

Ei. Hyvät teot eivät riitä. Ne eivät itsessään pelasta, sillä ne ovat vain elävän uskon seuraamusta (tai sen hedelmä) ja se liittyy kuuliaisuuteen, sekä Jumalan ja lähimmäistensä rakastamiseen.

Raamattu kyllä mainitsee hyvät teot tarpeellisena asiana, koska usko ilman tekoja on kuollut (Jaak.2:17,26). Mutta itse pelastus on Jumalan lahja:

"Sillä ARMOSTA TE OLETTE PELASTETUT USKON KAUTTA, ETTE ITSENNE KAUTTA - se on Jumalan lahja - ETTE TEKOJEN KAUTTA, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme" (Ef.2:8-10).

Eli onko nyt uskoon tuleminen, uudestisyntyminen ja Jumalan lapseksi tuleminen yksi ja sama asia?

Kyllä näin on. Kun ihminen tulee uskoon, hän uudestisyntyy Jumalan lapseksi ja tulee taivaan perilliseksi. Sana "uudesti-" kummittelee yhdyssanassa "uudestisyntyminen".

Ollaanko me kerran oltu Jumalan lapsia aikaisemmin, ja jostain syystä joudutaan tulemaan uudestaan Jumalan lapsiksi?

Olet oikeassa. Kun me synnyttiin maailmaan, me synnyttiin viattomina. Vauvat eivät ole vastuussa vanhempiensa synneistä. Jokainen on vastuussa vain omista synneistään. Vauvat eivät ole Jumalan lain rikkojia, ja siten he eivät pysty kuolemaan hengellisesti (eivät ole vielä menettäneet pelastuneen statusta). Mutta siten kun he kasvavat, kun tietoisuuden taso kehittyy ja vuosia kertyy, he alkavat tekemään vääriä valintoja ja syntiä, kuten me kaikki olemme tehneet. Ja vasta silloin, se hengellinen kuolema tapahtuu.

Tämän hengellisen kuoleman jälkeen hän joutuu tekemään oman henkilökohtaisen ratkaisun sen puolesta, jatkaako hän syntielämässään rypemistä, vai nöyrtyykö hän, tunnustaen ja hyljäten synnin harjoittamisen Jumalan edessä Jeesuksen nimessä. Mikäli hän päättää tehdä mielenmuutoksen, ja uskoo Herraan Jeesukseen Kristukseen, hän uudestisyntyy. Eli hän syntyy jälleen Jumalan lapseksi. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että hän saa jälleen hengellisen yhteyden Luojaansa ja saa uuden statuksen Jeesuksen sovitustyön perusteella. Tuota statusta voi kutsua myös nimellä "vanhurskas". Vanhurskas on Jumalan edessä syyttömäksi julistettu! Vanhurskas Jeesus, joka on Isämme tykönä, on se joka on meidän puolustajamme (1.Joh.2:1).

Jumala sanoo profeettaansa kautta:

"Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi" (Jes.1:18).

Kaikkien syntien anteeksisaaminen on luvattu mielenmuutoksen tekeville ihmisille, ja heille on tämä lupaus voimassa:

"... ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme" (Room.8:39).

Kuka oli ihmisten lunastaja: Jumala vai Jeesus?

Molemmat. Jumala lähetti lunastajana (Jes.44:6) oman Poikansa (Joh.3:16) lunastamaan meidät meidän synneistämme. Se tapahtui Jeesuksen veren kautta, jolloin Jeesuksestakin tuli lunastaja (Heb.9:12, Ef.1:7), vaikka varsinainen lunastaja oli Jumala (Jes.44:6) joka käytti Jeesusta välimiehenä:

"Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä..." (1.Tim.2:5,6).

Kommentit   

jali karjalainen
0 #1 uudestisyntyminenjali karjalainen 18.06.2017 17:59
siis vedestä ja Hengestä, ei siis yksin Hengestä ja kyse on ylhäältä syntymisestä , Jeesus ei puhunut uudestisyntymisestä vaan ylhäältä
Lainaa | Ilmoita ylläpidolle

Lisää kommentti

Asialliset viestit saavat jäädä, mutta asiattomat poistetaan. Toivomus on että kaikki kommentit liittyvät jollakin tapaa kirjoitettuun artikkeliin.


Turvakoodi
Päivitä