Mitä on rukoileminen?

Raamatullisessa kristinuskossa rukous on aina kääntymistä ainoan Jumalan puoleen, jossa puhutaan hänelle, joko ääneen tai äänettömästi Herramme Jeesuksen nimessä.

 

Ketä Raamatussa rukoillaan?

Kun me tutkitaan Raamattua suurennuslasilla, me havaitsemme että kristityt rukoilivat vain ja ainoastaan Jeesuksen Isää, Jumalaa. Jeesus itsekin opetti meitä rukoilemaan Jumalaa, käyttämällä hänestä titteliä "Isä" (Matt.6:9).

 

Rukoilivatko ihmiset Jeesusta Uudessa Testamentissa?

Siitä ei ole mitään todisteita. Alkuperäisessä kristinuskossa rukous oli aina kääntymistä Israelin Jumalan puoleen. Lue artikkelini "Rukoiltiinko Raamatussa Jeesusta?". Sen jälkeen tiedät paremmin mitä tarkoitan, ja miksi en usko että Jeesusta rukoiltiin, vaikka häntä kumarrettiin ja häneltä pyydettiin asioita.

 

Miksi Vanhassa Testamentissa ei kohdisteta rukouksia Jeesukselle?

Se johtunee siitä, että Jeesus ei ollut vielä esitetty maailmalle, eikä ollut vielä maailman vapauttaja ja lunastaja. Jeesukseen viitataan ainoastaan muutamissa ennustuksissa, mutta yhdessäkään ei rukoilla Jeesusta koska hän oli vasta tuleva. Yksi tuollainen ennustus oli Mooseksen lausuma profetia Jeesuksesta. Siinä Mooses kutsuu Jeesusta profeetaksi, ja viittaa siihen että Jumala on herättävä (nostattava) hänet profeettana Israelilaisten keskuudesta (5.Moos.18:15). 

 

Saako rukouksia kohdistaa Pyhälle Hengelle?

En tiedä miksi pitäisi. Se on epäraamatullista. Kukaan ei tehnyt sitä Raamatussa. Ainoastaan tämän päivän höynäytetyt kristityt tekevät sitä. Patriarkat eivät sitä koskaan tehneet, ja syystäkin. He pitivät Jumalan henkeä ainoastaan Jumalan voimavaikutuksena.

Kysykää keneltä tahansa aidolta juutalaiselta joka palvoo ainoastaan Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaa. He kyllä tietävät ja tunnustavat, että heidän Jumalansa henki ("ruach") on hänen voimavaikutuksensa, eikä mikään erillinen persoona Jumalasta.

Ja te jotka nyt vetoatte tähän, nyt voimassa olevaan uuteen liittoon; teille minä sanon: UT:ssa kristityt rukoilivat ainoastaan Jumalaa (Isää). Mutta kertaakaan ei kukaan kohdistanut rukouksia pyhälle hengellä, koska se on Jumalan voimavaikutus eikä persoona.

Ketä on autuaallisempaa rukoilla? Voiman antajaa, vai sitä voimaa, jota antaja antaa Kristuksen kautta?

Kun te kohdistatte rukouksia Pyhälle Hengelle, te ette tiedä mitä te teette. Te ette tiedä kenelle rukoukset siirtyvät, etenkin jos uskotte että tämä "toinen puolustaja", Jumalan voimavaikutus, on itse Jumala; se sama Jumala jonka Jumala lähetti maailmaan Jeesuksen kautta (Joh.20:17).

Itse en jaksa olla osallisena voimavaikutuksien palvonnassa. Olen kyllästynyt sellaisiin uuskarismaattisiin manöövereihin. Mutta mielellään minä palvon sitä Jumalaa, jota Jeesus kutsui Isäksi ja ainoaksi Jumalaksi (Joh.5:44, Joh.17:3).

 

Miten pitää rukoilla?

Jeesus antoi meille yhden esimerkin miten me voidaan rukoilla. Tuo esimerkki ei niinkään ole ainut tapa rukoilla, mutta se tuo esille elementtejä siitä, mitä rukoukseen voisi sisällyttää:

"Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan. Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi; tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa; anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme; ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme; äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen." (Matt.6:6-12).

 

Miten ei pitäisi rukoilla?

Jeesus sanoi:

"Ja kun rukoilette, älkää olko niinkuin ulkokullatut; sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagoogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa" (Matt.6:5).

On olemassa toinenkin esimerkki Jeesuksen opetuksissa, jossa hän kertoo miten meidän ei pitäisi rukoilla. Se oli fariseuksen rukous. Tässä samassa Jeesuksen vertauksessa on myös maininta toisenlaisesta rukouksesta, jossa syntinen publikaani tiedostaa syntisyytensä ja tunnustaa sen. Sen seurauksena publikaani lähtee kotiin otollisempana Jumalalle kuin tuo tekopyhä fariseus:

"Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani. Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: 'Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niinkuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niinkuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa; minä annan kymmenykset kaikista tuloistani.' Mutta publikaani seisoi taaempana eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: 'Jumala, ole minulle syntiselle armollinen'. Minä sanon teille: tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen; sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään." (Luuk.18:10-14).

 

Kenen nimessä pitää rukoilla?

Rukoilla pitää Jeesuksen nimessä. Tässä on muutama esimerkki jotka vahvistavat asian:

"Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa" (Kol.3:17).

"...kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä" (Ef.5:20).

"Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi; ja ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta" (Apt.4:29,30).

"Niin Pietari sanoi: "Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy" " (Apt.3:6).

Kiinnititkö huomiota siihen, että ensimmäiseksi mainitut kahdet raamatunpaikat, antavat vihjeitä siitä, että Isää Jumalaa pitäisi rukoilla Jeesuksen nimessä, ja että kolmas ja neljäs raamatunpaikka antaa vihjeitä siitä, että ihmeitä tapahtuu saman nimen kautta?

 

 

Lisää kommentti

Asialliset viestit saavat jäädä, mutta asiattomat poistetaan. Toivomus on että kaikki kommentit liittyvät jollakin tapaa kirjoitettuun artikkeliin.


Turvakoodi
Päivitä