Mikä on pyhyys?

Pyhyys on viittaus elämänlaatuun, tai pyhään olotilaan. Se on myös hengellisestä näkökulmasta katsottuna viittaus ihmisten statukseen, millaisena Jumala näkee meidät Jeesuksen sovintoveren kautta, silloin kun olemme tunnustaneet ja hyljänneet syntimme ollaksemme Jumalan lapsia.

Jumalassa on pyhyyttä koska hän on pyhä (3.Moos.19:2). Mutta myös uskovaiset ovat pyhiä, mikäli he ovat Kristuksessa (1.Kor.1:30,31).

Jotkut teologit sanovat että "pyhyys" on "erottautuminen". Toiset sanovat että se on viittaus puhtauteen. Uskon että se on viittaus molempiin, sillä silloin kun ihminen erottautuu Jumalalle, hän sanoo "ei" synnille ja saastalle, ja lähtee seuraamaan Jeesusta, hänen palvelijanaan, jolloin hänen entisiä syntejä ei kenenkään tarvitse muistella.

Silloin kun kyse on Jumalasta, niin sana "pyhyys" on viittaus hänen puhtauteensa, eikä siihen että hän on erottautunut pois jostakin, sillä hän ei ole tehnyt syntiä, eikä voi tehdä syntiä, koska synti on laittomuus ja vihamielisyys Jumalaa kohtaan. Jumala ei voi olla laiton itseänsä kohtaan. Mutta me ihmiset voimme tehdä laittomuutta Jumalaa kohtaan. Siksi meitä on kehotettu sekä erottautumaan pois maailman synneistä ja pahoista himoista, ollaksemme Jumalan silmissä pyhät; eli vailla syntiä, täysin puhtaat Jeesuksen sovintoveren kautta (Heb.10:10).

Sana "pyhyys" on myös kunnianimi jota esimerkiksi roomalaiskatolilainen kirkko käyttää Rooman piispasta (paavista), sanoilla: "Teidän pyhyytenne".

 

Mistä tulee Raamattuun sana "pyhyys"?

Vanhaan testamenttiin sana "pyhyys" tulee hepreankielen sanasta "kadesh" (H6944). Uuteen testamenttiin se tulee sanasta "hagiosyne" (G42). "Hagiosyne" merkitsee Strongin mukaan "majesteettisuus", "pyhyys" ja "moraalinen puhtaus". Etymologian mukaan se tulee sanasta "hagios" (G40) mikä Strongin mukaan tarkoittaa "pyhin asia" ja "pyhimys" (tai pyhä).

 

Onko ihmisten pakko olla pyhiä?

Ei. Pakko ei ole kuin vain kerran kuolla (1.Moos.3:19, Heb.9:27). Eikä välttämättä ole pakko edes kuolla, mikäli pääsee mukaan ylöstempaukseen ennen kuolemaansa (1.Tess.4:17). Mutta yksi asia on varma. Se on se, että kukaan ei näe Herraa ilman pyhitystä:

"Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa..." (Heb.12:14).

Pyhityselämä on siis vapaehtoinen asia jos jättä "jos"-sanan teeman ulkopuolelle.

 

Kuka/Mikä on pyhä?

 • Jumala on pyhä (3.Moos.19:2, 11:44,45, 20:7, Ilm.4:8).
 • Jeesus on pyhä (Mark.1:24, Luuk.1:35, Heb.7:26,27, Apt.4:27).
 • Jumalan henki on pyhä (Ps.51:13, 1.Kor.6:19).
 • Jumalan enkelit ovat pyhiä (Ilm.14:10).
 • He jotka ovat Kristuksessa, ovat pyhiä (Kol.1:22, 3:12, 3.Moos.20,7, Ef.1:4, 5:27).
 • Pappi on pyhä Jumalalleen (3.Moos.21:7, 1.Piet.2:9,10)
 • Esine ja eloton materia voi olla pyhä (2.Moos.29:6, 2.Moos.30:25, 4.Moos.3:31).
 • Vesi voi olla pyhä (4.Moos.5:17).
 • Paikka tai sijainti voi olla pyhä (2.Moos.15:13, 29:31,37, Neh.11:1).
 • Jumalalle vihitty liha ja leipä voi olla pyhä (2.Moos.29:34).
 • Sapatti on pyhä (2.Moos.35,2).
 • Kokoontuminen voi olla pyhä (3.Moos.23:7,21,35).
 • Kutsumus voi olla pyhä (2.Tim.1:9).

Vaikuttaa siltä että kaikki se mitä Jumala pitää pyhänä on pyhää. Jos hän pitää jotain epäpyhänä tai saastaisena, niin se on silloin sitä. Kaikki oikeat määritelmät pyhyydestä näyttävät olevan lähtöisin Jumalasta.

Ihmiset saattavat sanoa että "tämä esine on pyhä", tai "tämä on pyhää vettä". Mutta sillä ei ole merkitystä, jos se ei ole Jumalan mielestä pyhää.

Jotkut pullottavat vettä ja myyvät sitä internetissä pyhänä vetenä. Mutta se ei tee vedestä pyhää, mikäli sen pyhitys ei ole lähtöisin Jumalasta. Onhan niin, että monet huijarit myyvät hanavettä tai lähdevettä itsekkäistä syistä, saadaksensa höynäytettyä sinisilmäisiä uskovia, jotta he saisivat heiltä rahat pois. Jotkut lankeavat ansaan, koska uskovat että esimerkiksi parantuminen olisi jollain tapaa ostettavissa Jumalalta, maksamalla "pyhästä vedestä". Näin ei tietenkään ole, vaan kaikki hyvä tulee Jumalalta lahjana!

Lisää kommentti

Asialliset viestit saavat jäädä, mutta asiattomat poistetaan. Toivomus on että kaikki kommentit liittyvät jollakin tapaa kirjoitettuun artikkeliin.


Turvakoodi
Päivitä