Eivät suinkaan kaikki kielilläpuhumiset ole Saatanasta. He jotka tuollaista väittävät, he ovat yleensä niitä ihmisiä, jotka eivät itse ole saaneet kielilläpuhumisen armolahjaa. Tuollainen käsitys saattaa muodostoa silloin kun kuuluu tiettyyn uskonnolliseen lahkoon, esim. Jehovan todistajiin. Lahkoissa vallitsee usein sellainen mentaliteetti, että "Jos et ole meidän kanssamme, olet meitä vastaan". Niissä on monesti tunnusomaista se, että johtajien opetuksista ei saa olla eri mieltä. Näin ei tietenkään ole kaikissa lahkoissa, mutta yllättävän monissa kylläkin. Se on kuitenkin omiaan saamaan lahkon jäsenet pelon valtaan, niin etteivät uskalla julkisesti kyseenalaistaa sellaista opetusta jossa väitetään kaikkien vierailla kielillä puhumiset olevan Saatanasta.

Jehovan todistajien harhainen näkemys kielilläpuhumisesta:

Silloin kun Jehovan todistajat opettavat kielilläpuhumisesta he irrottavat mielellään jakeita asiayhteyksistään (vieläpä niin, että tarvittaessa myös jakeet pilkotaan osiin) ja todistavat niillä että kielilläpuhuminen on lakannut apostolisen ajan päätyttyä. He jaksavat siteerata seuraava jaetta (pilkottuna tietenkin), todistusaineistona siitä että kielilläpuhuminen on lakannut:

"Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa" (1.Kor.13:8).

Olisi tietenkin perustelulta kysyä itseltään, "Milloin kielilläpuhuminen lakkaa?", ennen kuin väittää että se on jo lakannut. Vastaus kysymykseen on, että se lakkaa vasta sitten kun sitä ei enää tarvita.

Mailmassa uskovaiset tarvitsevat käyttää tuota lahjaa, jotta he sen kautta voisivat rakentaa itseään, se on hengellistä elämäänsä, sillä Raamattu sanoo, että "kielillä puhuva rakentaa itseään" (1.Kor.14:4).

Kun mennään takaisin jakeeseen 1.Kor.13:8, me huomaamme että jae ei puhu ainoastaan kielilläpuhumisen lakkaamisesta, vaan myös tiedon katoamisesta. Kysykää nyt rakkailta Jehovan todistajiltanne, että kun kielilläpuhuminen on lakannut, niin onko heiltä myös tieto kadonnut. Jos he kiistävät että heiltä on kadonnut kaikki tieto, niin millä oikeudella he väittävät että kaikki kielilläpuhumiset ovat lakanneet? Niin ikään, jos he tunnustaisivat, että heiltä on myös kadonnut kaikki tieto (koska kielilläpuhuminenkin on lakannut), niin millä ihmeen tiedolla he väittävät kielilläpuhumisen lakanneen, kun heillä ei ole enää tietoa? Mistä tieto on peräisin? Brooklynista, eli päämajasta?

"Tiedon katoaminen" on todennäköisesti viittaus siihen aikaan kun ei enää tarvita kielilläpuhumista rakennukseksemme. Se on silloin kun siirrytään taivasten valtakuntaan. Tiedon katoaminen on tuolloin vittauksena ikävien muistojen unohtumiseen, koska Jumala ei halua että iankaikkisuudessa muistellaan entisiä pahoja asioita. Seuraavassa jakeessa kuvataan entisaikojen ikävien muistojen poispyyhkäisyä, ja että niillä ei ole sijaa Uudessa Jerusalemissa:

"... ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt" (Ilm.21:4):

Saatanan antama kielilläpuhuminen:

Saatanasta lähtöisin olevaa kielilläpuhumista on olemassa. Mutta se ei tarkoita sitä, että kaikki kielilläpuhumiset ovat Saatanasta. Sielunvihollisen tarkoitus on tietenkin matkia mahdollisimman paljon olemassa olevia raittiita henkilahjoja, jotta se saisi eksytettyä mahdollisisimman paljon uskovia uskomaan että tietyt eksyttävät ihmiset ovat Jumalan palvelijoita. Mutta Jeesus kehotti meitä tarkkailemaan heidän hedelmiään, sillä hedelmistä puu tunnetaan.

Yhtä lailla voimme myös tutkiskella eri uskontojen ja uskonsuuntien hedelmiä, jotta pääsisimme oikeille jäljille. Jeesus sanoi että JOKAINEN joka pysyy hänessä, KANTAA PALJON HEDELMÄÄ (Joh.15:5). Hyvä puu ei kasvata koskaan pahoja hedelmiä eikä huono puu hyviä hedelmiä (Matt.7:17,18). Tarkkailkaa puiden hedelmiä. Niistä selviää millaisista puista on kyse. Joko hyvistä tai pahoista.

Lisää kommentti

Asialliset viestit saavat jäädä, mutta asiattomat poistetaan. Toivomus on että kaikki kommentit liittyvät jollakin tapaa kirjoitettuun artikkeliin.


Turvakoodi
Päivitä