Kaikki ihmiset eivät ole Jumalan lapsia. Jos kaikki olisivat, olisi maailma hyvä paikka asua. Mutta nyt täällä esiintyy kaikenlaisia vastakohtia sille mitä taivasten valtakunnassa on. Hyvyyden ja pahuuden merkit viittaavat siihen, että meitä on täällä maailmassa moneen lähtöön. Meitä on täällä sekä pyhiä että saastaisia. Jumalan lapsille kuuluu tunnusomaisena piirteenä pyhyys; erottautuneena pois maailman saastasta, ilman rakkautta maailmaan, säilyttäen kuitenkin rakkauden Jumalaan ja ihmisiin.

Se on siis harhaopetusta kun sanotaan, että kaikki ovat Jumalan lapsia. Jotta olisimme Jumalan lapsia, meidän täytyy syntyä hänen perheeseensä, tulla perheenjäseniksi. Vasta muutoksen jälkeen, on taivaallinen Isä oikeasti meidän Isämme.

On olemassa Isä Jumala ja isä Perkele:

Jeesuksen puheet olivat välillä varsin kovaa luettavaa. Mutta koska hän on itse totuus (Joh.14:6), ovat myös hänen ilmoittamat sanat aina totuudellisia. Siksi hänestä on kirjoitettu, että "hän ei tehnyt syntiä, eikä hänen suussaan ollut petosta" (JKR, 1.Piet.2:22). Jeesus paljasti siis aina totuuden, koska valhe on petos, eikä hänessä ollut petosta. Hän sanoi joillekin juutalaisille tällä tavoin:

"Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa" (Joh.8:44).

On siis täysin selvää, että on olemassa sekä Isä Jumala että isä Perkele. Näin ollen on myös ymmärrettävää, että Raamatun mukaan Jumalan taikka Perkeleen isyys ei välttämättä ole viittaus siihen että he isinä loivat meidät lapsikseen, koska Perkele ei ole luonut yhtään ainoata ihmistä. Hän pystyy korkeintaan manipuloimaan heidän mieliään, jos aina edes sitäkään, koska kaikki eivät ole tottelemattomuuden lapsia. Ainoastaan Jumala on luonut ihmisiä, Jeesuksen kautta! Jumalan ja Perkeleen isyys täytyy siis olla viittauksena heidän lastensa status-tilaan ja lasten omiin valintoihin, jossa he ovat päättäneet ketä he seuraavat.

Jumalan lait ovat sellaiset, että joka ei ole Jeesuksen kanssa, se on häntä vastaan (Matt.12:30, Luuk.11:23). Joten ei ihme jos tämä ihmisten status-tila määritellään niin tarkkaan että ne on luokiteltu joko Jumalan taikka Perkeleen valtaan. Nyt ehkä joku voi sanoa että ei maailma ole noin mustavalkoinen. Mutta nuo sanat eivät ole minun omiani. Minä vain toistan sitä, mitä Jeesus on sanonut. Hän on saanut Isältään tuomiovallan (Joh.5:22,27, Apt.10:42, Apt.17:31). Minä en ole saanut valtaa kertoa kuka on Perkeleen lapsi, vaikkakin sinun on tämän tekstin luettuasi ehkä helpompi arvioida omaa sielun tilaa.

Ollakseen Perkeleen lapsi ei tarvitse tehdä mitään muuta kun olla vain, sen jälkeen kun on kuollut hengellisesti. Mutta ollakseen Jumalan lapsi, täytyy tehdä jotain. Mitä täytyy tehdä jotta olisi Jumalan lapsi? Se selviää nyt:

Kuuluakseen biologiseen perheeseen, siihen täytyy syntyä lihan kautta. Mutta kuuluakseen hengelliseen perheeseen, siihen täytyy syntyä hengellisesti, uudestisyntymisen kautta:

Kyllähän sinä varmaan ymmärrät, että jos sanon kuuluvani sinun biologiseen perheeseen, olen valehtelija. Enhän ole edes koskaan syntynyt siihen! Niin ikään, jos sanon että kuulun taivaallisen perheeseen, olen silloinkin valehtelija, mikäli en ole syntynyt siihen uudestisyntymisen kautta, vedestä ja Hengestä.

Kuuluvatko varmasti kaikki ihmiset siihen hengelliseen perheeseen, jossa Jumala on Isämme ja Jeesus veljemme? Eipä tietenkään. Jotta se olisi mahdollista, meidän täytyy ensin syntyä uudesti ylhäältä (uudestisyntyä) Jumalan perheeseen. Ja tässä kohden astuu kuvaan Jeesuksen ilmoittamat sanat, jossa hän kertoo meille miksi on äärimmäisen tärkeätä syntyä uudesti ylhäältä:

"... Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä" (Joh.3:5-7).

Raamattu antaa meille Jumalan lapseudesta riittävästi tietoa. Se myös kertoo kaiken oleellisen miten syntinen ihminen voi muuttua Jumalan lapseksi:

"Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä..." (Joh.1:12).

Kaikki eivät ole ottaneet vastaan Jeesusta elämänsä Herraksi (pomoksi), joten voimme olla varmoja jo siitäkin, että kaikki maailman ihmiset eivät ole saaneet voiman taikka valtuuden muuttua Jumalan lapseksi.

Toisin sanoen: Kaikki eivät ole Jumalan lapsia, mutta kaikista voi tulla Jumalan lapsia, sillä edellytyksellä että he ottavat vastaan Jeesuksen, tunnustamalla ja hylkäämällä synnit (Snl.28:13, 1.Joh.1:9). Varma on myös se Jeesuksen sana, ja siten myös vastaanottamisen arvoinen, että joka uskoo ja kastetaan, hän pelastuu; mutta joka ei usko, se tulee tuomituksi (Mark.16:16). Ja siksi on olemassa myös seuraavanlainen kehotus:

"Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan" (Apt.2:38).

"Ja nyt, mitä viivyttelet? Nouse, huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi" (Apt.22:16).

Lisää kommentti

Asialliset viestit saavat jäädä, mutta asiattomat poistetaan. Toivomus on että kaikki kommentit liittyvät jollakin tapaa kirjoitettuun artikkeliin.


Turvakoodi
Päivitä