Kolminaisuusoppi on vääristänyt totuuden siitä että Jumala on yli kaiken, ja jopa yli Jeesuksen. Sananjulistajat ovat julistaneet valheita kautta vuosisatojen, kun he ovat julistaneet että Isällä ja Pojalla on yhtä suuri valta. Tuollaiseen harhaiseen käsitykseen voi tulla ainoastaan sillä tavoin, että ottaa muutama jae sieltä täältä, mutta ei tutkita mikä on Raamatun kokonaisilmoitus aihepiiristä.

Olen havainnut että edesmennyt SMITH WIGGLESWORTH teki myös saman virheen, vaikka hänen sanotaan lukeneen paljon Raamattua. Hän opetti että Jeesus on Jumalan vertainen vallassa. Se tuli esille kirjasta "Voima Palvella". Se on pääosin eräänlainen kooste Smithin aikoinaan pitämistä saarnoista ja raamattutunneista. Sivulta 108 voimme lukea:

"... Jeesus oli Jumalan vertainen vallassa, voimassa ja kunniassa."

Tuo ei tietenkään pidä paikkansa. Siinä puhutaan jopa menneessä muodossa (oli). Minulle on ihan yhdentekevää kuinka monta sairasta parani tai oli parantumatta Smithin lahjojen ja uskon kautta. Tarkoitan sillä ainoastaan sitä, että hän ei voi puolustaa väärää oppia lahjoillaan. Lahjat, olipa ne kuinka väkevät tahansa, ne eivät koskaan anna saarnaajille oikeutta opettaa oppia, mikä on vastoin Jumalan Sanaa.

Tuo on SAATANALLINEN VALHE, kun sanotaan että Jeesus oli Jumalan vertainen vallassa, voimassa ja kunniassa. Ja jos joku oikaisee asian ja sanoo, ettei Jeesus ollut sitä alennustilassaan, mutta on sitä nyt, niin sekään ei pidä paikkansa. Ja se on helppo todistaa Sanasta:

Silloin kun Jeesus oli "lihassa" (eli alennustilassaan), hän itse tunnusti seuraavat asiat:

1) että hänen Isänsä on SUUREMPI KAIKKIA..." (Joh.10:29)

2) että hänen Isänsä on häntä SUUREMPI" (Joh.14:28)

3) että hän ei voi itsestään mitään tehdä (Joh.5:30)

4) että hän sai käskyjä Isältään (Joh.5:36, Joh.10:18, Joh.12:49, Joh.14:31)

5) että hän elää Isänsä kautta (Joh.6:57)

6) että lähettiläs ei ole lähettäjäänsä suurempi (Joh.13:16)

7) että palvelija ei ole herraansa suurempi (Joh.15:20).

Maan päälle tullessaan Jeesus oli Jumalan palvelija, sillä ei Jumala turhaan puhunut Jesajan kautta:

"Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut Henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden." (Jes.42:1).

Vieläpä Jesaja ennusti, ikään kuin Jumalan suuta käyttäen:

"Katso, minun palvelijani menestyy, hän on nouseva, kohoava ja sangen korkea oleva." (Jes.52:13).

Mikäli Smith Wigglesworth olisi ollut oikeassa väitteessään, niin ei Jumala olisi koskaan kutsunut Poikaansa palvelijakseen. Onhan se absurdia uskoa ja väittää, että Jumala on Jumalan palvelija, ja että he silti ovat yksi ja sama ainut Jumala, ja että heillä on saman suuruinen valta.

Nyt herää kysymys: Kuka on tämä Isä, jonka Jeesus sanoi olevan häntä suurempi? Oliko Isä kenties Jeesus, ja Jeesus Isä, samassa olemuksessa? Eipä tietenkään. Eihän Poika voi olla Poika ilman omaa Isää. Sen tietää antikristuskin, ja siksi hän tulee kieltämään Isän ja Pojan (1.Joh.2:22), silloinkin kun hän julistaa olevansa Jumala (2.Tess.2:4).

On helppo saada selville kuka tuo Jeesuksen Isä on, osoitteesta Joh.17:1-3. Siellä Jeesus rukoilee Jumalaansa:

"Isä... YKSIN olet totinen JUMALA...".

Kuinka siunatut nuo sanat ovatkaan! Jeesus sanoi, että kunnia "tulee HÄNELTÄ, joka YKSIN ON JUMALA" (Joh.5:44). Ihmekös se, että riivaajatkin vapisevat sen tiedon edessä, että Jumala on yksi (Jaak.2:19) ja siten hän on tietenkin myös suvereeninen.

Smith Wigglesworth eksyi saarnaajana tulkinnoissaan, kun opetti että Jeesus oli vallassaan yhtä suuri kuin Jumala. Siten hän myös opetti oppia mikä ei ollut Jumalasta.

Monille teologeille epäraamatullinen uskonollinen fraseologia on paljon tärkeämpi asia kuin Jumalan sanan totuus; kiitos isien perinnäissäännöt. Jeesus sanoi:

"Te teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöllänne, jonka olette säätäneet. Ja paljon muuta samankaltaista te teette" (Mark.7:13).

Monet kristityt uskovat, että Isällä ja Pojalla on yhtä suuri valta ja voima, koska käsitys on tullut heille kolminaisuusopin kautta mikä sanoo, että he ovat yksi ja sama Jumala, sekä yksi ja sama olemus. Heidän on pakko sanoa ja opettaa, että he ovat yksi ja SAMA Jumala, koska jos he eivät sitä tekisi, he olisivat kaksi eri Jumalaa (ja silloin heidän uskonsa ei olisi monoteistinen usko).

Mutta, miten he voivat olla yksi ja sama Jumala jos toinen heistä on toisen pomo? Oletko sellaista miettinyt? Onko Jumalalla pomo?

Sellainen ei tietenkään sopisi yhteen monoteistiseen uskoon, että me kerromme heidän olevan kaksi eri Jumalaa. Jumalahan sanoi, että on olemassa vain yksi Jumala, joka on JHVH (5.Moos.6:4... selviää ainoastaan alkuteksteistä). Sellaista Jumalaa ole olemassakaan, joka olisi yhtä aikaa kaksi tai kolme eri Jumalaa. On vain olemassa yksi Jumala, ja yksi Jumalan Poika ja yksi Jumalan Pyhä Henki. Mutta on valitettavasti todettava, että monet uskovaiset tekevät Jumalastamme ainoastaan kolmen persoonan käsitteen, ilman että pitäisivät HÄNTÄ itsenäisesti ajattelevana yksilönä ilman muita olemuksia.

ONKO JEESUKSELLA KAIKKI VALTA?

On, sillä Raamattu sanoo:

"Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä" (Mat.28:18).

"Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni..." (Mat.11:27).

"Isä rakastaa Poikaa ja on antanut kaikki hänen käteensä" (Joh.3:35).

"Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle..." (Ef.1:22).

"...ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää..." (Kol.2:10).

"...ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa" (Kol.1:17).

ONKO JEESUKSELLA YHTÄ SUURI VALTA KUIN ISÄLLÄ?

Ei, sillä:

1) JUMALA on Kristuksen pää (1.Kor.11:3)

2) JUMALA ei ole alistanut itsensä Jeesukselle (1.Kor.15:27)

3) Jeesus on alistettu JUMALAN valtaan (1.Kor.15:28)

4) Jeesus on JUMALAN Poika (Joh.3:16)

5) JUMALA lähetti Pojan (Joh.3:16, Joh.17:3)

6) Jeesus sanoi että Isä on ainut Jumala (Joh.17:3)

7) Jeesus elää YHÄ Jumalan voimasta, eikä omasta voimasta (2.Kor.13:4)

8) Jeesus sanoi että ISÄ on häntä suurempi (Joh.14:28), ja suurempi kun kaikki muut (Joh.10:29).

9) Jeesus rukoilee YHÄ Jumalaa (Heb.7:25, Room.8:34) vaikka Jumalalla ei ole tarvetta rukoilla.

Jos Jeesus olisi tänään yhtä suuri vallassaan kuin Jumala, hän ei enää koskaan rukoilisi. Mutta kuten yllä huomasit, niin Raamattu ilmoittaa, että Jeesus rukoilee yhä tänäkin päivänä. Ketä hän mahtaa rukoilla? Jumalaa tietenkin! Ylipäätänsä se, että Poika rukoilee, mutta Isä ei rukoile, se todistaa Jeesuksen sanat oikeaksi:

"Isä...yksin olet totinen Jumala..." (Joh.17:1,3).

Lainaan tähän vielä Paavalin sanoja, jossa hän paljastaa että Jeesuksella on oma Jumala:

"... muistelen teitä rukouksissani, anoen että meidän HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN JUMALA, KIRKKAUDEN ISÄ, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät..." (Ef.1:16-18).

Jeesus ihmetteli opetuslastensa ymmärtämättömyyttä ja hengellistä sokeutta:

"...Ettekö vielä käsitä ettekä ymmärrä? Onko teidän sydämenne paatunut? Silmät teillä on, ettekö näe?" (Mark.8:17,18).

Jumala on universumin ykkönen. Mutta Jeesus on universumin kakkonen.

Lisää kommentti

Asialliset viestit saavat jäädä, mutta asiattomat poistetaan. Toivomus on että kaikki kommentit liittyvät jollakin tapaa kirjoitettuun artikkeliin.


Turvakoodi
Päivitä