SAMAN OLEMUKSEN HARHAOPPIA KRISTIKUNNASSA:

Kristikuntaan on ujuttautunut vuosisatojen aikana monenlaisia harhaoppeja. Yksi niistä on se väite, että Isä ja Poika ovat samaa olemusta. Jos rehellisiä ollaan, niin voidaan hyvällä omallatunnolla sanoa, että ei ole oikeasti olemassa minkäänlaisia todisteita siitä että heillä on sama olemus. Ei Raamatussa ainakaan. Olen myös usein miettinyt sitä, ovatko nämä yhden olemuksen todistelijat oikeasti pohtineet sitä, mitä tuo sana "olemus" pitää sisällään?

Syy, miksi tuollainen valhe on keksitty ja levitetty, johtunee esi-isien päätöksestä tehdä kolminaisuusopista mahdollisimman uskottavan. Kolminaisuusoppi perustuu kirkkoisien perinnäissääntöihin, mutta ei Raamattuun. Opissa puolustellaan sellaista ajatusta, että Jumala on yksi, vaikka opin kannattajat samanaikaisesti sanovat HÄNEN olevan kolme persoonaa.

Jotta tuollaista ajatusta voisi puolustaa, että kolme persoonaa olisi kirjaimellisesti YKSI Jumala, täytyy kaikkien noiden persoonien yhdistää siten, että HE ovatkin vain yksi olemus. Ja tämä on juuri se syy miksi tuollainen oppirakennelma on keksitty, eräänlaiseksi puolustuskeinoksi, jolla yritetään lakaista maton alle sen vääryyden, että he sanovat Jumalan olevan kolme (5.Moos.6:4, Mark.12:29, Jaak.2:19).

Kolminaisuusopissa ei yleensä kerrota, että Pyhä Henki olisi samaa olemusta Isän ja Pojan kanssa, sillä useimmiten he mainitsevat ainoastaan sen, että Isä ja Poika ovat samaa olemusta. Mutta miksi he ohittavat Pyhän Hengen, jos "hänenkin" sanotaan olevan Jumala? Siksi koska sellaista on vaikeampaa mennä todistamaan, toisin kuin Isän ja Pojan keskinäinen suhde toisiinsa, jossa he ovat ykseydessään yksi ja yhtä, sekä tarkoituksessa että päämäärässä.

Isällä ja Pojalla ei näytä olevan pyhässä kirjassa minkäänlaista rakkaussuhdetta Pyhään Henkeen, vaikkakin toisiiinsa. Miksi? Koska Pyhä Henki on Jumalan voimavaikutus, eikä mikään palvottava persoona. Se selittänee myös miksi Raamatussa kukaan ei koskaan sano mitään Pyhälle Hengelle, saatikka rukoile sitä.

PERSOONAPRONOMINIT JUMALASTA OVAT AINA RAAMATUSSA YKSIKKÖMUODOSSA:

Miten kolmesta persoonasta voi käyttää yksiköllistä persoonapronominia "HÄN"? Jos Jumala on oikeasti HE, silloin HÄNESTÄ käytettäisiin Raamatussa ainoastaan monikkomuotoa. Mutta sellaisia käännöksiä ei ole minkään valtakunnan kielessä harrastettu, koska alkutekstit eivät anna siihen lupaa. Jos nuo pronominit käännettäisiin monikkomuotoiseksi, se olisi Sanan väärentämistä. Pyhässä kirjassa Jumalasta käytetään useita satoja kertoja yksikkömuotoisia persoonapronomineja. Aina! Kertakaan en ole nähnyt, että HÄNESTÄ (Jumalasta) käytetään monikollista persoonapronominia ("me", "te", "he"). Joka ikinen kerta, kun Jumala puhuu itsestään profeettojen kautta, hän käyttää itsestään mm. seuraavanlaisia sanoja; "minä" ja "minun", mutta ei kertaakaan sanoja "me" tai "meidän". "

"TEHKÄÄMME IHMINEN..."

Kiivaimmat vastaväittelijät voivat toki sanoa, että Jumala sanoi "Tehkäämme ihminen..." (1.Moos.1:26), ja että se on todistus siitä että "Isä ja Poika" ovat samaa olemusta. Mutta siinä tapauksessa, puhuiko Jumala omalle olemukselleen? Ei, vaan hän puhui Pojalleen, jonka kanssa ja kautta hän loi kaiken olevaisen. Jos sinä sanot vaimollesi: "Tehkäämme mannapuuroa", niin onko tekemisesi jonkun toisen kanssa todistus siitä, että SINÄ ja HÄN olette yksi olemus, koska teette jotakin yhdessä?

Onko Jumalalla oikeus sanoa itseään yhdeksi ainoaksi (5.Moos.6:4, Jes.43:10), ilman että häntä syyllistetään valehtelijaksi, vaikka hänen kerrotaan olevan isien perinnäissäännöissä peräti kolme yhdessä olemuksessa?

EI MINUN TAHTONI, VAAN SINUN TAHTOSI:

Sinä olet yksi olemus ja minä olen toinen. Jokaisella olemuksella on oma tahto. Sinulla on oma tahtomaailma ja minulla on oma. Jeesus tiesi että hänet tullaan naulitsemaan ristille ja että hän tulee paljon kärsimään. Kun hänen vangitsemisensa hetki lähestyi, hän toivoi ettei olisi tarvinnut kärsiä ristillä. Se mitä hän sanoi Isälleen, paljastaa hänessä olevan sisäisen ahdistuksen suuruutta:

"Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja...".

Mutta onneksemme hän sanoi myös seuraavat sanat heti perään:

"... älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun" (Luuk.22:42).

Ei tuosta saanut lainkaan sellaista käsitystä, että Isällä ja Pojalla olisi sama olemus.

Ensinnäkin; he tahtoivat eri asioita.

Toisekseen; Jeesus kohdisti rukouksen toiselle persoonalle, eikä itselleen.

Kolmanneksi; Jeesus oli alhaalla maan päällä, mutta Isä oli ylhäällä. Ja siksi hän sanoi myös menevänsä YLÖS Isänsä tykö, jota hän myös kutsui Jumalakseen:

"Älä minuun koske, sillä en MINÄ ole vielä mennyt ISÄNI TYKÖ; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että MINÄ menen ylös, MINUN ISÄNI TYKÖ ja TEIDÄN ISÄNNE TYKÖ, ja MINUN JUMALANI TYKÖ ja TEIDÄN JUMALANNE TYKÖ" (Joh.20:17).

Ettäkö peräti meidän ainoa Jumala menee Jumalansa tykö? Vieläpä samassa olemuksessa? Jos vieläkin uskot, että he ovat yksi ja sama olemus, niin kerro minulle, älyniekka, mitä tarkoitat olemuksella?

EPÄMÄÄRÄISET YHDEN OLEMUKSEN TODISTEET:

Yksi todiste sen puolesta, että Isä ja Poika olisivat yksi ja sama olemus, pidetään usein näitä Jeesuksen omia sanoja: "Minä ja Isä olemme yhtä" (Joh.10:30). Koska kreikankielen sana "heis" tarkoittaa myös "yksi", olisi saman jakeen voinut kääntää muotoon: "Minä ja Isä olemme yksi".

Mitä Jeesus tarkoitti, kun sanoi että he ovat "yhtä" tai "yksi"? Hän tarkoitti sitä, että heillä on ykseyttä ja yhteyttä toisiinsa, vieläpä samat päämäärät ja samat tavoitteet (englanniksi voidaan kutsua sitä sanalla "unity") jossa lähetetty tekee lähettäjänsä tahdon (Joh.6:38). Hän tarkoitti myös sitä, että Isä ja Poika ovat toisissaan, aivan samalla tavalla kuin Jeesuksen omat ovat heissä (Joh.17:21). Tämä toisissaan oleminen ei tietenkään ole mikään kirjaimellinen asia, vaan se on metaforinen ilmaus ykseydestä, kuten jo seuraavakin kappale todistaa:

Jeesus sanoi, että kun mies luopuu isästänsä ja äidistään ja liittyy vaimoonsa, he "tulevat yhdeksi lihaksi" (Matt.19:5,6). No kuinkas ollakaan, jos minä nyt nipistän itseäni käsivarresta, mikä on osa lihaani, niin mahtaneeko vaimoni tuntea sen omassa lihassaan koska olemme yksi liha? Eipä tietenkään. Kerran nipistin itseäni käsivarresta koska halusin saada asiasta varmuuden. Sen jälkeen kysyin vaimoltani, "Tunsitko sen?". Vastaus oli tietenkin kielteinen. Toisin sanoen: Jälleen kerran Jeesuksen puheessa oli kyse ykseydestä, eikä siitä että minä ja vaimoni olemme yksi ja sama olemus.

JOKA ON NÄHNYT POJAN ON NÄHNYT ISÄN:

Toinen yleinen todistusaineisto sen puolesta, että Isä ja Poika ovat yksi ja sama olemus, on Jeesuksen seuraavat sanat:

"Joka on nähnyt minut on nähnyt Isän..." (Joh.14:9).

Mutta jälleen kerran on kyse petkuttamisesta. Ei niin että Jeesus petkuttaisi, vaan yleensä petkuttamisen hoitavat valheopettajat. Petkuttaminen hoituu siten, että uskotaan ennemmin kirkkoisien perinnäissääntöihin kuin Raamattuun, tai että otetaan yksi jae Raamatusta ja irrotetaan se kontekstistaan, jolloin jakeesta voi muodostua perin erilainen näkemys, kuin mitä jos se luettaisiin ympärillä olevien muiden jakeiden kanssa:

Jeesus sanoo jakeessa yhdeksän, että joka on nähnyt hänet, on nähnyt Isän. Jakeissa 10 ja 11 hän sanoo, että hän on Isässä ja että Isä on hänessä. Jakeessa 12 hän sanoo, että HÄN MENEE ISÄN TYKÖ. Mutta kysymys kuuluu: Miksi hänen täytyy mennä Isän tykö, jos Isä on jo hänessä? Vastaus on että Isä on Pojassa ainoastaan kuvaannollisesti, Henkensä kautta - se on voimavaikutuksensa kautta (Jes.42:1, Matt.12:18) - mutta ei henkiruumiinsa kautta (1.Kor.15:40). Ja tämä samainen Pyhä Henki joka on annettu myös uskoville, ja on heissä oleva (Joh.14:17), mahdollistaa sen miten Jeesus pystyi sanomaan että hän on meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti (Matt.28:20).

Jeesus pystyy olemaan meidän kanssamme nyt Jumalan voimavaikutuksen kautta, siitäkin huolimatta että hän, Jeesus, "Adoni", istuu tälläkin hetkellä JHVH:n oikealla puolella, niin kauan kunnes hänen vihollisensa on asetettu hänen astinlaudakseen (Ps.110:1):

"Herra (JHVH) sanoi minun herralleni (adoni): "Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi".

MONET NÄKI JEESUKSEN, MUTTA EIVÄT NÄHNEET JUMALAN:

Toisille on Jeesuksen sanat - "Joka on nähnyt minut on nähnyt Isän" - vahva todiste siitä, että Isä ja Poika ovat samaa olemusta, sekä yksi ja sama Jumala. Näin ei tietenkään ole oikeasti. Se on äärimmäisen helppo todistaa. Jeesus oli toisessa yhteydessä sitä mieltä, että kukaan ei ole nähnyt Isää:

"Ei niin, että kukaan olisi Isää nähnyt..." (Joh.6:46).

Niin ikään, Johannes joka oli varmasti nähnyt Jeesuksen, hän kirjoitti:

"Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt" (1.Joh.4:12).

Voimme edellä mainittujen jakeiden perusteella väittää, että Johannes ei ollut koskaan nähnyt Jumalaa, vaikka oli nähnyt Jeesuksen.

Onko siis kyse jonkunlaisesta ristiriidasta, kun Jeesus sanoo yhdessä paikassa, että joka on nähnyt hänet, on nähnyt Isän, ja toisessa paikassa kieltää sen? (Joh.6:46). Ei suinkaan, vaan kyse on siitä, että Jeesus kertoo yhdessä jakeessa että Isällä ja Pojalla on samankaltaisuutta, jopa samaa ulkonäköä, samat päämäärät ja samat teot. Kun taas toisessa paikassa viitataan mm. Jumalan varsinaiseen olemukseen; hänen henkiruumiiseen (1.Kor.15:40).

HYVÄ KUVAKOPIO NÄYTTÄÄ ALKUPERÄISELTÄ KUVALTA:

Jos Jumalalla ei olisi omaa henkiruumista (eli hengellistä kehoa, jossa on mm. pää, kaksi kättä ja kaksi jalkaa), hän ei olisi voinut luoda ihmisistä omaksi kuvaksensa (1.Moos.1:27). Mutta se, että me nähdessämme toisemme, näemme Jumalan, ei todista että olemme nähneet Jumalan kirjaimellisesti, vaan ainoastaan eräänlaisen samalta näyttävän kopion. Kopio ei ole koskaan se alkuperäinen, josta se on kopioitu. Mutta se antaa meille hyvän mielikuvan alkuperäisestä kuvasta, millaiselta se näyttää; koska kuva on kopio alkuperäisestä kuvasta.

Jeesus on Jumalan kuva:

" ...ja hän on näkymättömän Jumalan kuva..." (Kol.1:15).

Mekin olemme Jumalan kuva:

"Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi..."  (1.Moos.1:27).

Lisää kommentti

Asialliset viestit saavat jäädä, mutta asiattomat poistetaan. Toivomus on että kaikki kommentit liittyvät jollakin tapaa kirjoitettuun artikkeliin.


Turvakoodi
Päivitä